Với Failover Hosting, người dùng có thể dễ dàng chuyển website chỉ với 1 click:

B1: Trên Menu, chọn “Upload Tools”. Tùy thuộc vào file dữ liệu cần upload, lựa chọn 1 trong 3 công cụ upload

B2: Chọn tên miền => Click vào “Continue”

fo10

B3: Chọn file bằng cách click hoặc Kéo và thả các file vào khung “Click to select or drop file here”. Sau khi đã upload file 100% => Bấm chọn nút “Execute”

fo11

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi