Failover Hosting cho phép người dùng quản lý Email Server có tích hợp Zimbra client - Phần mầm mail tốt nhất hiện nay.

B1: Trên Menu, chọn “Email Server"

B2: Trên màn hình Email Server => Chọn “Add New”

B3: Chọn tên miền => Bấm vào “Add”. Hệ thống sẽ tự động cấu hình các thông số cho email server của bạn

fo14

B4: Xuất hiện màn hình cho phép người dùng quản lý tài khoản email server theo tên miền riêng, cụ thể như sau:

- Khung “Email Server” cho phép bạn theo dõi:

Name: tên miền cài đặt email server

Package name: Gói email server sử dụng

Created date: Ngày, giờ tạo

+ Manipulation: Thao tác tạo tài khoản email server hoặc xóa cài đặt email server

fo15

+ Để tạo tài khoản email server mới, bạn kích vào biểu tượng add account như hình trên. Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ => điền thông tin tài khoản (user admin) và mật khẩu (Password) => Bấm “Add"

fo16

+ Để xóa email server: Bạn chỉ cần kích vào biểu tượng thùng rác => Hiện ra cửa sổ xác nhận, chọn “Delete” nếu muốn xóa và “Close” nếu không muốn xóa email

fo17

- Khung “Email Configuration parameters” cho phép bạn theo dõi thông số cầu hình Email Server và đường link webmail để người dùng truy cập và sử dụng tài khoản email.

fo18

- Khung “Account Email Server” cho phép bạn quản lý tài khoản email server và thực hiện các thao tác thay đổi mật khẩu/xóa tài khoản

fo19

- Để sử dụng email server vừa tạo, bạn chỉ cần truy cập vào đường link Webmail => Nhập thông tin tài khoản ở khung “Account Email Server”, và mật khẩu vừa đăng ký => chọn “Login”

fo20

Rất đơn giản và thuận tiện đúng không bạn !!!!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi