Z.com xin gửi quý khách hướng dẫn backup dữ liệu trên cPanel.

Bước 1: Đăng nhập Hosting tìm đến mục backup hoặc sao lưu (ảnh minh họa phía dưới)

7

8

Bước 2: Các tùy chọn để lưu về máy tính

9

- Full Backup: là tạo ra bản backup tất cả của hosting tại thời điểm bấm nút để lưu về máy tính.

Account Backups - Select an account backup date to download: là tùy chọn download những bản lưu dữ liệu theo ngày mà server hiện tại đang lưu lại.

Download a Home Directory Backup: là lấy toàn bộ code về máy tính tại thời điểm hiện tại.

Download a MySQL Database Backup: là lấy database về máy tinh (database này là thời điểm hiện tại).

Download Email Forwarders: là download email về máy tính.

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi