Hướng dẫn chặn port trên Windows Server 2012

Bước 1: Các bạn truy cập vào Control Panel sau đó tìm và chọn Administrative Tools  

Bước 2: Các bạn tìm và chọn “Windows Firewall with Advanced Security” 

Bước 3: Bên menu bên phải click chọn New Rule.

Bước 4: Chọn Port, click Next

Bước 5: Tiếp tục chọn TCP, điền port 53 (DNS) vào click Next

Bước 6: Chọn Block the connection, click Next

Bước 7: Tích chọn tất cả và click Next

Bước 8: Điền tên của Rule bất kỳ và click Finish

Bước 9: Lặp lại các bước 3-8 cho bên Outbound Rules

Các bạn làm theo đúng như Z.com hướng dẫn là có thể chặn được Port.

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi