Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi thông tin địa chỉ Email đã đăng ký của bạn từ bảng điều khiển.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn biểu tượng [Hình người] ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó click vào [Cài đặt Tài khoản].

xt1

[2] Click vào biểu tượng [Chỉnh sửa] trong trường [Địa chỉ Email] của [Thông tin đăng nhập].

tk4

[3] Nhập địa chỉ Email mới của và click [Lưu].

tk5

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi