Hướng dẫn cài đặt ssl trên cpanel

Trước tiên, bạn đăng nhập vào cPanel

1

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào mục SSL/TLS trong mục SECURITY

2

Trong giao diện chính SSL/TLS, bạn nhấp chọn vào mục Manage SSL sites

3

Trong giao diện Manage SSL Hosts, bạn chọn tên miền cần cài đặt chứng chỉ SSL

4

Ngay phía bên dưới, bạn copy và dán chính xác nội dung file CRT, Private Key và CA lần lượt vào 3 ô trống Certificate: (CRT), Private Key (KEY), Certificate Authority Bundle (CABUNDLE) tương ứng

5

Cuối cùng bạn nhấp chọn Install Certificate để hệ thống khởi động tiến trình cài đặt chứng chỉ SSL.

6

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi