Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo người dùng API từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác

 

[1] Chọn [API] từ trình đơn bên trái và click vào [+ Người dùng].

api3

[2] Sau khi nhập mật khẩu, click [Lưu].

api4

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi