Mastodon là một ứng dụng mạng xã hội với mã nguồn mở có thể đăng bài như Twitter.
Z.com cung cấp dịch vụ VPS với image ứng dụng Mastodon được cài đặt sẵn để bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

 

Các bước cài đặt ứng dụng Mastodon

[1] Click vào nút [Thêm máy chủ]

3

[2] Chọn tab [Ứng dụng] ở mục Image và lựa chọn Mastodon để tạo VPS

4

 

Cách sử dụng image ứng dụng Mastodon

Mastodon có đặc điểm kỹ thuật là yêu cầu người dùng bổ sung các thiết lập liên quan đến tên miền và email.
Mặc dù image ứng dụng Mastodon của Z.com được cấu hình mặc định tuân theo quy trình cài đặt chính thức mà không sử dụng giải pháp Docker, nhưng do không bao gồm các thiết lập ở trên nên  bạn cần tự thiết lập nó sau khi tạo máy chủ.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thiết lập.

 

Thiết lập Mastodon

Mastodon được cài đặt trong thư mục /home/mastodon/live. Tập tin cấu hình .env.production được lưu trữ ở trong cùng một thư mục. Chỉnh sửa tập tin .env.production với trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn.
# cd /home/mastodon/live
# vi .env.production
Thông tin cơ sở dữ liệu PostgreSQL đã được cài đặt và thiết lập mặc định. Vì giá trị cài đặt này cũng được viết bằng .envroduction nên về cơ bản việc chỉnh sửa là không cần thiết. Vui lòng chỉ chỉnh sửa các thông số theo thực tế khi sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Vui lòng điền tên miền mà bạn muốn sử dụng cho máy chủ này trong mục LOCAL_DOMAINS. Trường hợp không sử dụng HTTPS, vui lòng thay đổi giá trị mục LOCAL_HTTPS thành false.
Tiếp theo, tiến hành điều chỉnh các  thiết lập liên quan đến việc  gửi email.
SMTP_SERVER, SMTP_LOGIN, SMTP_PASSWORD
Các giá trị nêu trên là cần thiết và bắt buộc. Vui lòng điền vào các thiết lập phù hợp theo thông số cấu hình email server của bạn.
Khách hàng sử dụng email server của Z.com vui lòng xác nhận phía bài viết sau
Thực hiện lệnh sau đây để tạo cơ sở dữ liệu cho Mastodon · Biên dịch các thông số cấu hình cài đặt của Rails.
sudo -u mastodon RAILS_ENV=production /home/mastodon/.rbenv/versions/2.4.1/bin/bundle exec rails db:setup
sudo -u mastodon RAILS_ENV=production /home/mastodon/.rbenv/versions/2.4.1/bin/bundle exec rails assets:precompile

 

Khởi động Mastodon

Sau khi kết thúc quá trình, khởi động Mastodon các bằng lệnh sau:
systemctl enable --now mastodon-sidekiq
systemctl enable --now mastodon-streaming
systemctl enable --now mastodon-web

 

Kết nối trình duyệt

Truy cập vào tên miền trên trình duyệt: với  cổng kết nối 3000, nếu màn hình khởi tạo xuất hiện, việc khởi tạo Mastodon đã hoàn thành.

 

button-dang-ky

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi