Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp đăng ký chứng thư số SSL xác thực nhanh từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.
Thông tin về CSR là bắt buộc, vì vậy vui lòng chuẩn bị để có thể tiến hành.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn [SSL] từ trình đơn trên cùng và click vào [+ SSL].

ssl1

[2] Chọn từng mục và click [Tiếp theo].

Plan Chọn [SSL xác thực nhanh]
Máy chủ đích sẽ được sử dụng Chọn [Máy chủ khác]
Loại hình đăng ký Chọn [Đăng ký mới]
Tình trạng hợp đồng Lựa chọn thời hạn hợp đồng mà bạn mong muốn
Ký tự đại diện Bạn có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng của tùy chọn ký tự đại diện cho tất cả các tên máy chủ lưu trữ
※ Nó sẽ được thanh toán trong tùy chọn
Tùy chọn 2way Nếu bạn đăng ký với một tên thông thường bắt đầu bằng "www.", bạn cũng có thể sử dụng chứng chỉ để truy cập các URL không có "www." Trường hợp 2way được áp dụng trong DVSSL, cần thiết phải xác thực với URL không có "www."
Phương thức xác thực Trường hợp bạn có thể tạo, nhận và gửi email với tên thông thường đã đăng ký, vui lòng chọn "Xác thực email"

ssl2

[3] Nhập thông tin CSR và click vào [Xác nhận nội dung CSR].

ssl3

[4] Xác nhận nội dung của CSR và click [Tiếp theo].

ssl1-1

[5] Nhập [Thông tin người đăng ký], sau đó click vào [Tiếp theo].

ssl2-1

[6] Xác nhận [Plan], [Thông tin CSR], [Thông tin người đăng ký], nếu không có vấn đề gì thì click [OK].

ssl3-1

[7] Sau khi xác nhận nội dung, nếu không có vấn đề gì vui lòng click [Thiết lập].

ssl4

[8] Từ trình đơn thả xuống, chọn địa chỉ e-mail mà bạn muốn gửi e-mail xác thực, nếu không có vấn đề gì thì click [Gửi thư xác thực].

Địa chỉ email có thể chỉ định ・Địa chỉ mail đang ghi trên thông tin whois của tên miền
・admin@ tên thông thường
・administrator@ tên thông thường
・hostmaster@ tên thông thường
・webmaster@ tên thông thường
・postmaster@ tên thông thường
・admin@ tên miền đang sử dụng bằng tên thông thường
・administrator@ tên miền đang sử dụng bằng tên thông thường
・hostmaster@ tên miền đang sử dụng bằng tên thông thường
・webmaster@tên miền đang sử dụng bằng tên thông thường
・postmaster@ tên miền đang sử dụng bằng tên thông thường

Đến đây, quá trình đăng từ bảng điều khiển đã hoàn thành. Vì thư xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã chỉ định trong [8], vui lòng hoàn thành các thủ thục theo hướng dẫn trong nội dung email mà bạn nhận được.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi