Vì một lý do nào đó, quý khách phát hiện dấu hiệu đáng nghi từ IP xxx.xxx.xxx.xxx và muốn block IP đó truy cập vào Website của mình.

Nếu sử dụng Hosting Controller là Cpanel, quý khách có thể làm theo hướng dẫn sau.:

Bước 1: Quý khách login vào Cpanel của Hosting Server và di chuyển đến phần bảo mật của Cpanel, tìm tới thư mục IP Blocker.

1

Bước 2: Tại dòng "IP Address or Domain" quý khách nhập vào địa chỉ hay dải địa chỉ IP mà quý khách muốn chặn. Sau đó click vào Add, vậy là quý khách đã chặn 1 địa chỉ IP rồi đó.

2

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi