Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi MX trong dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Chọn vào tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi MX và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

dns4

[3] Click vào biểu tượng [+].

dns5

[4] Nhập từng mục, sau đó click [Lưu].

 Tên mục  Ví dụ thiết lập  Chi tiết
 Loại  MX Chọn loại bản ghi
Tên    Nhập tên máy chủ lưu trữ (Trường hợp xxx.z.com thì chỉ nhập xxx)
 TTL  3600 Nhập thời gian có hiệu lực của thông tin bản ghi trong khoảng từ 60 giây đến 214,748,3647 giây
 Trỏ đến  mail.tên miền Nhập tên máy chủ của máy chủ thư
 Độ ưu tiên  5 Nhập mức độ ưu tiên của bản ghi MX. Giá trị càng nhỏ thì mức độ ưu tiên càng cao

dns8

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi