Mặc định của hệ thống Hosting Linux (cPanel) khi quý khách đang sở hữu 1 tên miền Tiếng Việt (tên miền có dấu), khi thực hiện thêm vào Addon hoặc Alias sẽ báo "That is not a valid domain". Do mặc định hệ thống cPanel không được lập trình để nhận dạng tên miền có dấu.

13

Để khắc phục vấn đề này, rất đơn giản, quý khách chỉ cần chuyển tên miền có dấu sang bảng mã ASCII.
Quý khách truy cập đường dẫn sau http://www.idnconverter.se/

Nhập tên miền có dấu vào khung nhập liệu, tiếp đó nhấn "Convert " để chuyển sang mã ASCII.

14

Cụ thể : tênmiềncódấu.vn khi chuyển sang mã ASCII sẽ có dạng xn--tmsen-3qa.vn

Quý khách sử dụng xn--tmsen-3qa.vn để thêm vào Addon Domain hoặc Alias Domain.

15

Tên miền sẽ được thêm thành công và không báo lỗi.

16

Chúc quý khách thao tác thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi