Khôi Phục Mật Khẩu MySQL Trên Linux

Xin chào các bạn,

Trong quá trình sử dụng VPS không thể tránh khỏi việc tự nhiên quên mật khẩu root của MySQL. Vậy có khôi phục được không? 

Mật khẩu MySQL thì có các bạn nhé. Bài này Z.com sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu của user root trong MySQL trên Linux nhé.

Tuy nhiên cần lưu ý: Bạn phải đăng nhập quyền root mới có thể thực hiện khôi phục mật khẩu MySQL được:

Bước 1: Tắt dịch vụ MySQL đang chạy

1. Trên Centos:

sudo /etc/init.d/mysqld stop

2. Trên Ubuntu/Debian sử dụng câu lệnh:

sudo /etc/init.d/mysql stop

Bước 2: Khởi động MySQL không cần mật khẩu

Bạn thực hiện câu lệnh sau (phải có kí tự "&" nha)

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 3: Kết nối MySQL

Thực hiện câu lệnh:

mysql -uroot

Bước 4: Thiết lập mật khẩu mới cho user root

Các bạn thực hiện lần lượt những câu lệnh sau:

use mysql;

update user set password=PASSWORD("Mật khẩu mới") where User='root';

flush privileges;

quit

Bước 5: Tắt và bật lại MySQL

1. Trên Ubuntu/ Debian:

sudo /etc/init.d/mysql stop

sudo /etc/init.d/mysql start

2. Trên Centos/ Fedora/ Red Hat Enterprise Linux:

sudo /etc/init.d/mysqld stop

sudo /etc/init.d/mysqld start

Bước 6: Đăng nhập MySQL với mật khẩu mới

Thực hiện lệnh:

mysql -u root -p

Sau đó nhập mật khẩu mới bạn vừa tạo phía trên.

Chúc bạn thành công!

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi