Khi sử dụng email thì quý khách hay gặp phải tình trạng nhận được hàng loạt email spam đến từ các domain như:  qq.com,… gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc cũng như lọc email của quý khách.

Phòng kỹ thuật xin hướng dẫn quý khách cách ngăn chặn email spam trên Email Server như sau:

Bước 1: Đăng nhập cPanel quản lý email và chọn "Bộ lọc email"

1

Bước 2:  Chọn người dùng cần thiết lập

2

Bước 3: Nhấn tạo bộ lọc

3

Bước 4 Nhập các thông tin cần thiết

4

Tên Bộ Lọc: Nhập tên gợi nhớ tới bộ lọc cần thiết lập.

Quy Tắc: Là mục thiết lập cách mà email server sẽ thực hiện chặn email (hai phần ô lựa chọn có chữ "Từ" và "Chứa" quý khách giữ nguyên).

Ở phần nội dung bên dưới quý khách điền domain muốn chặn khi nhận mail dạng @domain. Ví dụ phòng kỹ thuật chặn domain qq.com thì sẽ điền là @qq.com.

Phần tác vụ: Quý khách lựa chọn  hủy bỏ thư để thư sẽ không vào hộp thư chính hay kể cả mục spam cũng không có.

Sau khi thiết lập thành công  quý khách nhấn tạo và nhấn trở về danh sách để kiểm tra nếu có thông tin như dưới đây là thành công.

5

Như vậy sau khi thiết lập quý khách sẽ không bị nhận các email spam từ domain qq.com hay bất cứ domain nào mà quý khách đã thiết lập.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi