SLA (Cam kết chất lượng dịch vụ)

Z.com Cloud là dịch vụ dựa trên nền tảng Cloud nhằm hỗ trợ các công việc kinh doanh quan trọng của khách hàng. SLA (Cam kết chất lượng dịch vụ) đã được ra đời với tỷ lệ hoạt động máy chủ ảo hàng tháng từ 99,99% trở lên và hứa hẹn sẽ cung cấp dịch vụ Cloud chất lượng cao.

Chi tiết SLA

Giá trị cam kết chất lượng

Tỷ lệ hoạt động hàng tháng của máy chủ ảo là từ 99,99% trở lên.

Nội dung cam kết chất lượng

Trường hợp tỷ lệ hoạt động hàng tháng của máy chủ ảo giảm xuống dưới 99,99%, chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền được tính theo tỷ lệ hiển thị bên dưới cho chi phí sử dụng trong tháng xảy ra sự cố (* 1) từ chi phí sử dụng của tháng mục tiêu khấu trừ (* 2).

* 1 Tháng xảy ra sự cố có nghĩa là tháng bao gồm cả ngày xảy ra sự cố tỷ lệ hoạt động giảm.
* 2 "Tháng mục tiêu khấu trừ" đề cập đến tháng tiếp theo của tháng xảy ra sự cố, bao gồm cả ngày hoàn thành yêu cầu xin khấu trừ. Vui lòng tham khảo "Phương pháp yêu cầu khấu trừ".

Cam kết đền bù phí dịch vụ:

Thời gian uptime hàng tháng Thời gian ở trạng thái không sẵn sàng Mức phí dịch vụ đền bù
Ít hơn 99,99% nhưng lớn hơn hoặc bằng 99,0% 5 phút – 432 phút 10%
Ít hơn 99,0% Lớn hơn 432 phút 30%
Ít hơn 95% Lớn hơn 2,160 phút 100%

* 3 Làm tròn tới số thập phân thứ ba.
* 4 Số ngày tương ứng trong tháng nhân với 1,440 phút (60 phút x 24 giờ).
* 5 Về thời gian xảy ra sự cố mỗi lần, các trường hợp dưới 1 phút sẽ được bỏ qua.

Dịch vụ không bị xem là ngưng trệ trong các trường hợp sau:

-  Không truy cập được dịch vụ do tên miền hết hạn, lỗi từ phía DNS.
-  Không truy cập được dịch vụ do lỗi từ phía người dùng, cấu hình sai .htaccess gây các lỗi 403, 500, 502 v.v.. không truy cập được dịch vụ.
-  Không truy cập được dịch vụ do lỗi từ phía dịch vụ mạng của người sử dụng, lỗi từ hệ điều hành, virus spyware v.v.. gây ra.
-  Không truy cập được dịch vụ do bị khóa vì vi phạm quy dịnh sử dụng hoặc sử dụng các mã nguồn gây ảnh hưởng cục bộ đến hệ thống.

-  Không truy cập được dịch vụ do lỗi file hệ thống.

-  Không truy cập được dịch vụ do phần cứng khách hàng hư hỏng, lỗi (thuê chỗ đặt, dưới 4h với trường hợp thuê máy chủ vật lý).

Không truy cập được dịch vụ do hệ thống iptables, firewall, lỗi dịch vụ trên máy chủ phát sinh trong quá trình sử dụng.

Yêu cầu bồi thường và thủ tục giải quyết:
Để yêu cầu bồi thường trong các trường hợp Z.com không đạt được cam kết, khách hàng vui lòng email đến địa chỉ hotro.web.vn@z.com

Yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ bao gồm các thông tin sau:
1- Tiêu đề mail ghi rõ “Yêu cầu bồi thường theo cam kết SLA
2- Ngày và giờ cụ thể các thời điểm trạng thái không sẵn sàng.
3- Tài khoản và IP của các instance bị ảnh hưởng.
4- Logs ghi lỗi hoặc hình ảnh chụp lại màn hình thời điểm xảy ra lỗi ( Lưu ý: các thông tin bảo mật nhạy cảm cần được xóa mờ hoặc thay bằng các dấu hoa thị).

Các yêu cầu bồi thường không cung cấp được các thông tin trên sẽ không được chấp nhận hợp lệ.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi