Bạn chọn mục Domain

1

2

Bạn nhập tên domain vào, rồi click Save.

3

Sau đó bạn vào lại mục Server, chọn tên server và cấu hình tên miền vào WordPress theo hướng dẫn sau:

4

5 6 7 8

Chọn domain và save lại.

9

Tiếp theo, bạn cần bật chuyển hướng để có thể truy cập tên miền với www

Tại mục Redirection Setting, bạn chọn ON

10

URL to redirect from, bạn nhập www, sau đó click Save.

11

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi