Hướng dẫn gia hạn WordPress Hosting
[1] Truy cập vào tài khoản Myzcom tại link: https://cloud.z.com/vn/signin/

[2] Chọn tab “WordPress hosting” tìm kiếm Wp cần gia hạn à click “Renew”

1

[3] Chọn thời gian gia hạn sau đó click “yes” để tiếp tục

2

[4] Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và click vào “set” để tiếp tục và làm theo hướng dẫn để gia hạn hoàn thành.

3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi