Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Có rất nhiều cách để buộc Nginx sử dụng đường dẫn dạng non-www hoặc www. Mình xin giới thiệu một cách đơn giản như sau:

Sửa file cấu hình của nginx (nginx.conf) với đường dẫn  /etc/nginx/conf.d/

Mở file có dạng domain_http.conf

#nano dohuyentrang.xyz_http.conf

 

Taị dòng server_name các bạn sẽ thấy tên domain không có www

Nếu cần truy cập với www các bạn tiến hành them 1 dòng server name với tên miền có www

Thoát file và lưu lại

Khởi động lại nginx

#service nginx restart

Ngoài ra, có một số plugin WordPress có thể xử lý việc redirect này ở mức PHP-level, nhưng để có performance tốt nhất, các bạn nên để cho Nginx tự xử lý việc này.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi