Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi mật khẩu đăng nhập trong bảng điều khiển.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn biểu tượng [Hình người] ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó click vào [Cài đặt Tài khoản].

xt1

[2] Click vào biểu tượng [Chỉnh sửa] nằm trong trường [Mật khẩu] của [Thông tin đăng nhập].

tk2

[3] Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới, sau đó click [Lưu].

tk3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi