Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận tài khoản Z.com của bạn từ bảng điều khiển.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn biểu tượng [Hình người] ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó click vào [Cài đặt Tài khoản].

xt1

[2] Vui lòng kiểm tra trường [Tài khoản ID] trong [Thông tin đăng nhập].

tk1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi