Bạn có thể điều chỉnh việc mở/đóng cổng bằng cách thay đổi nhóm bảo mật liên kết với máy chủ ảo.
Trong quy trình sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi nhóm bảo mật được cung cấp mặc định từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái và click vào [Tên máy chủ] của máy chủ đích từ [Danh sách Cloud VPS].

vps7

[2] Chọn [Thông tin mạng]. Bạn có thể kiểm tra trạng thái thiết lập của việc mở/đóng cổng của nhóm bảo mật hiện tại trong mục [Các cổng được phép sử dụng].

bm1

[3] Bỏ chọn [Tất cả các cổng], sau đó bạn có thể lựa chọn được cổng bất kỳ.

bm2

[4] Chọ cổng mà bạn mong muốn sử dụng.

bm3

Đến đây, quy trình thao tác thay đổi cài đặt của nhóm bảo mật đã hoàn thành.
Đối với các cổng không được hiển thị trên bảng điều khiển để tạo nhóm bảo mật, bạn có thể thiết lập chúng bằng API.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi