Piwik là một chương trình mã nguồn mở có chức năng phân tích truy cập thời gian thực của trang web và hiển thị chúng bằng hình ảnh đồ hoạ.
Mặc dù nói về phân tích truy cập trang web thì Google Analytics là nổi tiếng nhất, nhưng Piwik có thể chạy trên máy chủ của riêng mình và không cần phải gửi dữ liệu truy cập ra bên ngoài. Piwik có thể phân tích dữ liệu theo dõi trong thời gian thực, phân tích các bản ghi log thô của máy chủ Apache, nginx,v.v.. Đó là một tính năng lớn mà bạn có thể mở rộng chức năng bằng plug-in.
Z.com cung cấp dịch vụ VPS với image Piwik được cài đặt sẵn để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng với các cài đặt ban đầu.

 

Tạo máy chủ Piwik

[1] Chọn [Thêm máy chủ]
1
[2] Chọn [Ứng dụng] từ Image và chọn Piwik để tạo VPS
3
[3] Sau khi khởi động VPS, hãy truy cập "http: //[Địa chỉ IP của VPS]/piwik" từ trình duyệt.
Màn hình đăng nhập của Piwik sẽ được hiển thị (Có thể mất một khoảng thời gian nhất định do tập lệnh cài đặt sẽ được thực hiện trên máy chủ sau khi khởi động VPS), do đó hãy nhấp vào nút "Kế tiếp" để tiếp tục.
3-1
[4] Trang xác nhận hệ thống sẽ được hiển thị.
Mặc dù chúng tôi đang cung cấp hình ảnh ở trạng thái mà tất cả các mục được xây dựng đều đã vượt qua nhưng trạng thái của "Tùy chọn" cũng có thể là 「500 GET request to piwik.php failed」 như hình dưới đây.
3-2
Vì nó đã được xác nhận vẫn có thể hoạt động mà không có vấn đề ngay cả trong tình trạng này, xin vui lòng tiếp tục bằng cách nhấn vào nút "Kế tiếp" ở dưới cùng của trang.
[5] Nhập các thông tin thiết lập của cơ sở dữ liệu.
Piwik sử dụng cơ sở dữ liệu, nhưng vì việc thiết lập MySQL để sử dụng Piwik đã được hoàn thành, nên chúng ta sẽ nhập các thông tin đó.
Các thông tin cần thiết sẽ được hiển thị khi đăng nhập tại bảng điều khiển hoặc SSH.
3-3
3-4
Sự tương ứng giữa các mục được hiển thị trên bảng điều khiển và nơi để nhập như sau.
Máy chủ cơ sở dữ liệu: Có thể để nguyên
Tên đăng nhập: Giá trị của MySQL Piwik user name
Mật khẩu: Giá trị của MySQL Piwik user password
Tên cơ sở dữ liệu: Giá trị của MySQL Piwik database name
Bảng tiền tố: Có thể để nguyên Bộ chuyển đổi: Có thể để nguyên
 
Nếu bạn kết nối với MySQL thành công, thông báo "Bảng đã được tạo thành công!" sẽ được hiển thị. Click vào nút "Kế tiếp" để tiếp tục.
Thông báo như sau sẽ được hiển thị nếu nội dung đầu vào không chính xác, vì vậy vui lòng xác nhận nội dung đầu vào và thử lại.
3-8-2
[6] Tạo người dùng quản trị
Tạo một người dùng sử dụng để quản lý Piwik. Vui lòng nhập tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ e-mail, chọn nhận hoặc không nhận email về các loại thông tin khác nhau và nhấp vào nút "Kế tiếp" để tiếp tục.
3-5
[7] Thông tin đầu vào của trang web phân tích
Nhập thông tin trang web bạn muốn truy cập phân tích thực sự và nhấp vào "Kế tiếp" để tiếp tục.
Những thông tin này được sử dụng tại màn hình kết quả phân tích. Bạn có thể thay đổi sau đó.
[8] Thẻ theo dõi JavaScript cho trang web được thiết lập trong mục [7] sẽ được tạo ra và hiển thị.
Bạn có thể tham khảo thông tin này bất kỳ lúc nào sau đó, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể nó sẽ không sử dụng được nên vui lòng click vào "Kế tiếp" để tiếp tục.
[9] Thiết lập hoàn tất.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ thực hiện hai cài đặt liên quan đến sự riêng tư của kết quả phân tích. Vui lòng thiết lập theo chính sách bảo mật và ý tưởng của bạn.
Như vậy, Piwik đã sẵn sàng để cho bạn sử dụng. Khi bạn đăng nhập, thẻ theo dõi JavaScript sẽ được hiển thị lại.
3-6
 

Thiết lập trang web phân tích

Piwik có thể thiết lập các trang web để chúng được phân tích theo những cách khác nhau.
Bạn có thể viết thẻ theo dõi JavaScript được hiển thị trong bước [8] trực tiếp đến tệp HTML hoặc nếu bạn đang sử dụng CMS như WordPress, bạn có thể dễ dàng đặt nó bằng cách cài đặt plugin Piwik trên CMS.

 

Xem kết quả

Sau khi thiết lập các trang web phân tích, mở trang Piwik (địa chỉ IP VPS/piwik) và đăng nhập với tư cách người sử dụng đã được tạo ra trong bước [6] ...
3-7
Bằng cách này bạn có thể thấy sự di chuyển và thời gian lưu lại trong trang web vì lượng truy cập trang web đã được ghi lại.
Bạn có thể xem các kết quả phân tích chi tiết từ các menu như khách truy cập và các hành động khác được sắp xếp ở bên trái của màn hình.
Hướng dẫn này tuy khó hiểu vì chúng tôi đã theo dõi một trang web  đơn giản, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là thông tin hữu ích cho một trang web có lượng truy cập nhiều và các trang web phức tạp.
Để biết thêm thông tin về Piwik, vui lòng truy cập trang web chính thức của Piwik và nhóm người sử dụng Piwik.

 

button-dang-ky

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi