Chào các bạn!

Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Email trên giao diện quản lý Hosting Cpanel
Để tạo tài khoản Email trên Cpanel chúng ta làm như sau:

Trang quản lý hosting kéo xuống mục Email >> Email Accounts

emh1

Nhập tên email cần tạo, điền mât khẩu tự chọn hoặc có thể tạo mật khẩu ngẫu nhiên thông qua nút Password generatior

emh2

Email: tên Email cần tạo

Password: Mật khẩu của tài khoản email thường chọn Generate

Re-type Password: Nhập lại mật khẩu lần nữa (copy password ở bên trên xuống)

Create Account: Chọn nút này để tạo Email

 

Chúc các bạn thao tác thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi