Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương thức nạp tiền vào tài khoản Z.com của bạn từ bảng điều khiển.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn biểu tượng [Hình người] ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó click vào [Cài đặt thanh toán].

tt1

[2] Click vào [+Nạp tiền] từ [Z.com Charge].

tt2

[3] Nhập số tiền và chọn phương thức nạp tiền phù hợp sau đó click [Thiết lập].

tt3

Tùy thuộc vào phương thức nạp tiền bạn chọn sẽ có những hướng dẫn cụ thể khác nhau. Vui lòng thực hiện đầy đủ các bước đúng theo hướng dẫn để việc nạp tiền được hoàn tất.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi