Dashboard là màn hình đầu tiên xuất hiện khi bạn đăng nhập vào bảng điều khiển. Bạn có thể xem trạng thái của máy chủ, số tiền thanh toán, số dư trong tài khoản Z.com từ danh sách.

cp1

Bạn có thể chuyển màn hình bằng cách click (chạm) vào biểu tượng ở góc phía trên bên phải của trang Dashboard.

cp2

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi