Cài đặt phần mềm FTP

Đầu tiên các bạn cần có phần mềm quản lý file hoạt động trên giao thức này như : Filezilla, Cute-pro , Flash FXP,... Ở đây chúng tôi sử dụng Filezilla . Các bạn cần truy cập tại đây để tải bản mới nhất của phần mềm Filezilla về và cài đặt hoàn toàn miễn phí.

CHMOD File/Thư mục

Sau khi cài đặt và truy cập vào tài khoản hosting của bạn thông qua FTP, đối với Filezilla, bạn lựa chọn file/thư mục cần CHMOD, nhấn chuột phải và lựa chọn "File Permission" như hình dưới đây:

wh7

Tiếp theo, ở hộp thoại hiện ra, chúng ta xác định các thông số CHMOD như hình dưới đây:

wh8

Trường hợp 1: Nếu bạn để nguyên như ảnh trên và ấn OK. Việc CHMOD sẽ chỉ được thực hiện cho thư mục bạn lựa chọn trước đó.

Trường hợp 2: Nếu bạn muốn áp dụng cho các thư mục hay file ở trong thư mục bạn vừa chọn: click "Recurse into subdirectories":

• ”Apply to all file and directories ” thì thông số bạn chỉnh tại “Numeric value” sẽ được áp dung cấu hình cho toàn bộ thư mục và file nằm trong thư mục chính ta đang CHMOD.

• "Apply to files only" - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho file nằm trong.

• "Applies to directories only" - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho thư mục nằm trong.

Trong phần lớn trường hợp, các tùy chọn ở trường hợp 2 này là không cần thiết trừ khi được khuyến cáo bởi nhà cung cấp phần mềm hoặc đơn vị web hosting.

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi