Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi CNAME trong dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Chọn tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi CNAME và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

dns4

[3] Click vào biểu tượng [+].

dns5

[4] Nhập từng mục, sau đó click [Lưu].

Tên mục Ví dụ thiết lập Chi tiết
Loại CNAME Chọn loại bản ghi
Tên www Nhập tên máy chủ lưu trữ (Trường hợp xxx.z.com thì chỉ nhập xxx)
TTL 3600 Nhập thời gian có hiệu lực của thông tin bản ghi trong khoảng từ 60 giây đến 214,748,3647 giây
Giá trị Tên miền Nhập tên máy chủ đích phân giải tên miền

dns7

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi