Sau khi thanh toán thành công, Z.com sẽ gửi user và password trang quản trị tài khoản cho bạn thông qua email.

Sử dụng user, password đăng nhập vào trang quản trị, sẽ xuất hiện màn hình Dashboard cho phép người dùng theo dõi, giám sát tài nguyên đã sử dụng trên hệ thống Multi IP Hosting và hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL một cách trực quan, chi tiết qua các thông số: CPU, Memory, EP, Process, IO, IOPS, Disk, Inode, Website…

1

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi