Bằng cách sử dụng Giao diện điều khiển của Control panel, bạn có thể vận hành máy chủ từ trình duyệt web mà không cần sử dụng SSH hoặc các phần mềm khác.

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái

m1

[2] Danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào thẻ tên máy chủ đích mà bạn muốn sử dụng Giao diện điều khiển

console1

[3] Trang chi tiết của máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào [Giao diện điều khiển]

im12

[4] Giao diện điều khiển sẽ được khởi chạy trong một cửa sổ riêng biệt và bạn có thể nhập vào

console2

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi