B1: Đăng nhập vào trang quản trị Failover Hosting https://163.44.192.35/cPanel/account/login

Trên thanh Menu, chọn “Create a new website”

B2: Tùy vào loại hình website, lựa chọn 1 trong 5 hệ thống quản trị nội dung CMS phù hợp -> Điền vào form thông tin => Chọn “Submit”

fo1

Lưu ý: Người dùng chỉ cần điền tên miền vào ô “Domain name”, các trường thông tin khác hệ thống sẽ tự sinh. Nếu muốn thay đổi, người dùng có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi