Khi quý khách nhận được email và bạn muốn cho phía bên kia biết mình đã nhận được email thì quý khách cần phải phản hồi lại email đó tuy nhiên với số lượng email gửi đi lớn thì trả lời như vậy sẽ bất khá thi. Hiện tại Z.com có hỗ trợ tính năng gửi email trả lời tự động trong cPanel để dùng được chức năng này quý khách thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel quản lý email

Bước 2: Trong trang quản trị chọn trả lời tự động

1

Click vào "Thêm bộ trả lời tự động"

2

3

Trong bản điều khiển mới quý khách thiết lập các cấu hình tùy chỉnh và nhấn "Lưu lại".

Vậy là từ giờ khi quý khách nhận được email bất kỳ thì hệ thống sẽ tự động phản hồi theo nội dung quý khách thiết lập tự động xác nhận nhận được email.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi