Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khởi động lại máy chủ ảo từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Máy chủ] từ trình đơn bên trái.

m1

[2] Kiểm tra tên của máy chủ đích từ [Danh sách máy chủ ảo].

m2

[3] Chọn [Khởi động lại] từ [Hành động].

vps1

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

vps2-1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi