Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm (đính kèm) ổ đĩa bổ sung cho máy chủ ảo đã được tạo từ bảng điều khiển của Z.com Cloud

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái và click vào [Tên máy chủ] của máy chủ đích từ [Danh sách Cloud VPS].

vps7

[2] Chọn [Ổ đĩa bổ sung], sau đó click vào biểu tượng [Cài đặt].

vps8

[3] Chọn dung lượng phù hợp cho ổ đĩa bổ sung và click [Lưu], sau đó tiếp tục click [Có].

vps9

Nếu chỉ thêm ổ đĩa bổ sung vào máy chủ ảo, bạn vẫn chưa thể sử dụng khu vực lưu trữ.
Vui lòng thực hiện gắn ổ đĩa bổ sung bằng cách tham khảo "Gắn ổ đĩa bổ sung" trong tài liệu tham khảo của máy chủ ảo.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi