Xử Lý Lỗi Không Truy Cập Được Vào Cpanel Của VPS Kusanagi

Một trong những sự cố thường gặp của quý khách khi dùng cloud kusanagi là xóa nhầm các file hệ thống hoặc thấy các file log có dung lượng nặng thường xóa đi để cho nhẹ máy chủ nhưng lại quên tạo lại thư mục hoặc file dẫn tới sự cố lỗi, toàn bộ VPS không thể vào được như hình bên dưới.

Để xử lý lỗi này chúng tôi xin hướng dẫn quý khách truy cập vào ssh và check tình trạng trạng thái của nginx để xem có bị lỗi hay không bằng lệnh

# nginx -t

Sau khi chạy lệnh nếu có xuất hiện thông báo test failed và kèm theo thông báo không tìm thấy file và thư mục như ảnh bên dưới

2018-12-21_17h04_43

Như vậy với lệnh nginx -t để check trạng thái của nginx chúng ta thấy nginx đang bị lỗi do mất file log rất đơn giản là mất thì chúng ta tạo lại và khởi động lại nginx

# mkdir -p {đường dẫn thư mục báo thiếu trong thông báo chủ nginx}

# touch {đường dẫn file báo thiếu trong thông báo chủ nginx}

Chú ý: quý khách chỉ cần copy đường dẫn ở phía trên thông báo lỗi vào và không cần chỉnh sửa

Khởi động lại nginx với lệnh

# service nginx restart

Truy cập và kiểm tra sẽ thấy mọi thứ trở lại bình thường!

buoc-1

Quý khách chú ý với các chương trình dung chung như nginx hay httpd cho toàn server thì việc bị mất file ở chỗ nào đó thì toàn bộ server sẽ dừng hoạt động ngay lập tức.

Như vậy qua 4 câu lệnh quý khách đã có thể xử lý lỗi không truy cập được vào cpanel của VPS.

Cần hỗ trợ thêm, quý khách vui lòng gửi email đến địa chỉ: hotro.web.vn@z.com (24/7)

Cảm ơn quý khách!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi