Mặc định khi sử dụng dịch vụ Failover hosting, quý khách có tùy chọn sử dụng công cụ Upload Tool để upload các mã nguồn lên các website mình đã tạo ra.

Tuy nhiên một số trường hợp có thể xảy ra là ảnh có tên tiếng Việt sẽ bị lỗi không hiển thị trên website.

Cụ thể có thể sẽ như hình ảnh website bị lỗi ảnh như dưới đây:

fo1

Để kiểm tra nguyên nhân có chính xác ảnh không hiển thị do ảnh tiếng Việt không, Quý khách click phải chuột vào nơi có ảnh hiển thị. Sau đó chọn “Sao chép địa chỉ hình ảnh” mở 1 tab trình duyệt mới.

fo2

Sau đó Paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu tên file ảnh hiển thị như hình ảnh bên dưới tức là đang bị lỗi hiển thị tên ảnh tiếng việt.

fo9

Để sửa lỗi này, Quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập file manage -> truy cập vào đường dẫn DocumentRoot -> Wp- Content-> tìm thư mục upload và đổi tên thành Upload_old

fo3

Bước 2: Kiểm tra lại mã nguồn gốc tại local. Truy cập theo đường dẫn như trên và nén file upload với định dạng .zip

fo4

Sau đó up load hosting với đường dẫn: home/DocumentRoot/wp-content

 

fo5

Bước 3: Sử dụng thông tin SSH đăng nhập vào hosting và sử dụng lệnh để giải nén thư mục Upload

fo6

Sử dụng lệnh

#unzip [tên_file.zip]

fo7

Sau đó truy cập lại website để kiểm tra

fo8

Chúc quý khách thành công!

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi