Tính năng này cho phép người dùng theo dõi toàn bộ thay đổi của các file trên hosting bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Logs Center”. Đây là một ứng dụng quản lý nhật ký tập trung

B2: Chọn “Access logs/Show logs” để theo dõi toàn bộ thay đổi của File trên hosting theo thời gian một cách dễ dàng và hiệu quả

fo10

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi