PuTTY là một trong những Client có thể tạo kết nối SSH đồng thời là phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng với các hệ điều hành khác nhau như Windows, MacOS, UNIX,... Bạn có thể sử dụng từ trang web chính thức bên dưới.

PuTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Khi khởi động PuTTY, màn hình kết nối sẽ được hiển thị. Vui lòng nhập địa chỉ IP hiển thị trên màn hình quản lý máy chủ ảo được xây dựng bởi Z.com trong "Host (HostName / IP address) của TCP / IP".
Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP bằng cách đăng nhập vào bảng điều khiển và kiểm tra tại trường "Máy chủ" → "Danh sách Cloud VPS → "Chọn tên máy chủ" → "Thông tin mạng" → "Địa chỉ IP". Sau khi nhập máy chủ, hãy nhấn "OK".

putty1

Vui lòng nhập "root" làm tên người dùng và mật khẩu được đặt tại thời điểm xây dựng máy chủ ảo khi bạn được yêu cầu nhập tên người dùng để đăng nhập.

putty2

Đăng nhập thành công vào máy chủ ảo

 

Nếu đăng nhập vào máy chủ ảo thành công thì màn hình sau sẽ được hiển thị và bạn sẽ có thể thao tác với quyền root.

putty3

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi