Kính chào quý khách,

Trong bài viết này chúng tồi sẽ hướng dẫn quý khách cách tạo mới Database trên cPanel của Web Hosting tại Z.com.

Bước 1: Đăng nhập vào trang My Z.com sau đó truy cập cPanel của Web Hosting

Bước 2: Tại Danh mục Databases, chọn MySQL® Databases

9

Bước 3: Tạo một Database mới tại Create New Database 

Tại ô phía dưới New Database: Nhập tên Database (tên Database sẽ được tự động gán tiền tố là tên account của quý khách).

Ở đây chúng tôi chọn tên là zcom. Khi đó tên Database của chúng tôi tạo ra sẽ là cp962197_zcom

10

Bấm Create Database để hoàn thành tạo mới Database.

Bước 4: Tạo User Database: Một Database cần phải có một user với các quyền hạn sử dụng trong Database đó

+ Tại mục MySQL Users -> Add New User

+ Tạo một Username Database, tương tự như khi tạo Database, Username cũng sẽ được gắn với phần tiền tố là tên account của quý khách để phân biệt giữa các Hosting và tránh trùng tên giữa các tài khoản trên cùng Hosting.

* Khuyến cáo: Mật khẩu quý khách nên sử dụng bằng mật khẩu ngẫu nhiên do hệ thống sinh ra ở nút: "Password Generator". Hãy lưu mật khẩu này lại để sử dụng trong cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.

11

Bước 5: Liên kết một tài khoản UserDatabase với một Database để sử dụng

Chức năng Add User to Database sẽ cho phép quý khách phân quyền Database User được sử dụng những chức năng nào trong một Database tương ứng.

23

Chọn User và Database cần phân quyền sau đó nhấn Add

Trong mục này, quý khách sẽ có nhiều tuỳ chọn phân quyền cho Database, tuy nhiên nếu quý khách không am hiểu nhiều về vấn đề này, hãy chọn ALL PRIVILEGES.

24

25

Như vậy quý khách đã có các thông số cần thiết để sử dụng gồm:

+ Database User

+ Database User Password

+ Database Name

+ Thông số Database Hostname: localhost

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi