Hướng dẫn chuyển dữ liệu wordpress với Migrate

Sau khi đã khởi tạo ban đầu cho wordpress, bạn click chọn Migrate

1

 

Một thông báo hiện ra, click yes nếu bạn muốn tiếp tục chuyển dữ liệu về worpress tại Z.com

2

3

Chọn Yes để tiếp tục

4

Quá trình chuyển dữ liệu đang diễn ra

5

Chuyển dữ liệu đã thành công -> Chọn Yes.

6

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi