Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa máy chủ ảo từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Máy chủ] từ trình đơn bên trái.

m1

[2] Kiểm tra tên của máy chủ đích từ [Danh sách máy chủ ảo].

m2

[3] Chọn [Xóa] từ [Hành động].

vps3-1

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

vps4-1

 

Khi xóa máy chủ ảo, các mục của "lưu trữ" và "mạng" được sử dụng bởi máy chủ ảo sẽ không bị xóa.
Nếu bạn muốn xóa tất cả các mục được sử dụng bởi máy chủ ảo, vui lòng xóa từng mục tương ứng từ trình đơn "Bộ lưu trữ" hoặc trình đơn "Mạng".

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi