Hướng dẫn cài đặt email server trên thunderbird

Bước 1. Mở phần mềm Thunderbird

Từ trình đơn Tools bạn nhấp vào mục Account Settings.

Screenshot (66).png

Bước 2: Bạn sẽ thấy hộp thoại Account Settings xuất hiện

Nhấp chuột vào nút Add Account.

Screenshot (65).png

Bước 3. Tại cửa sổ Mail Account Setup, nhập các thông tin:

- Your name: Nhập tên mà bạn muốn nó xuất hiện trên dòng From của thư bạn gửi

- Email address: Điền đầy đủ địa chỉ e-mail của bạn (VD: tuanpm@xxx.com).

- Password: Nhập vào mật khẩu để đăng nhập vào e-mail của bạn

- Chọn mục Remember password khi bạn muốn chương trình nhớ password của bạn và không cần gõ password khi gửi hay nhận email.

- Click nút Continue và chờ cho Thunder Bird thiết lập các thông số của hệ thống.

2018-11-15_14h40_37

Bước 4: Chọn Manual config

2018-11-15_14h42_35

Bước 5.

Dòng Icoming

  • Nhập: mail.xxx.com
  • Chọn IMAP.
  • Nhập thông số 993

Dòng Outgoing

  • Nhập: mail.xxx.com
  • Nhập thông số 465

Sau đó nhấn nút Re-test để cập nhật lại thông tin cấu hình.

 

2018-11-15_14h44_40

Bước 6. Chọn OK để kết thúc

2018-11-15_14h46_30

HOÀN THÀNH CÀI ĐẶT EMAILSERVER TRÊN THUNDERBIRD

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi