B1: Trên Menu, chọn “File Manager”

B2: Mã nguồn của các site đã được phân theo từng thư mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý

5

5-1

B3: Thao tác thêm thư mục, upload file một cách nhanh chóng bằng cách bấm vào nút “New” màu xanh ở góc trên cùng bên trái hoặc bấm chuột phải => chọn New

5-2

B4: Đối với từng file con, có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, download, đổi tên…bằng cách trỏ vào file => click chuột phải => Bấm vào các tùy chọn

5-3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi