Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi SPF trong dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Chọn tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi SPF và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

dns4

[3] Click vào biểu tượng [+].

dns5

[4] Nhập từng mục, sau đó click [Lưu].

Tên mục Ví dụ thiết lập Chi tiết
Loại TXT Chọn loại bản ghi
Tên   Nhập tên máy chủ lưu trữ (Trường hợp xxx.z.com thì chỉ nhập xxx)
TTL 3600 Nhập thời gian có hiệu lực của thông tin bản ghi trong khoảng từ 60 giây đến 214,748,3647 giây
Giá trị v=spf1 ip4:Địa chỉ IP/32 -all Nhập nội dung của bản ghi SPF

dns1-1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi