Kính chào quý khách!

Để quản lý file trên cPanel (Web Hosting của Z.com), quý khách có thể tham khảo bài viết sau đây.

Bước 1:  Truy cập trang quản trị My Zcom, chọn dịch vụ Web Hosting và đăng nhập giao diện quản trị cPanel

Bước 2: Tìm đến mục File Manager (ảnh minh họa phía dưới)

7

Bước 3: Trong màn hình file manager Quý Khách có thể tìm thấy những chức năng sau:

- Thư mục public_html là thư mục khởi chạy website > Quý Khách có thể đưa code lên đây để chạy

- Nút +file là nút thêm một file mới

- Nút +folder là nút thêm thư mục mới

- Nút upload là nút đưa 1 file từ máy tính lên hosting

- Nút home là về thư mục gốc ngoài cùng 

- Nút up one level là nút trở về 1 thư mục

- Nút back là quay lại phiên bản làm việc trước đó

- Nút forward là tiến tới phiên bản đã quay lại

- Nút reload là nút load lại vị trí hiện tại

- Nút select all là nút chọn tất cả file + thư mục

- View trash là xem file đã xóa được đưa vào thùng rác 

- Empty trash là nút làm sạch thùng rác 

Bước 4: Để hiển thị các file ẩn, thư mục ẩn quý khách bấm Setting > chọn Show Hidden Files (dotfiles) (trong Linux các file ẩn, thư mục ẩn có dấu chấm phía trước) - Chẳng hạn như .htaccess - hình minh họa phía dưới

8

Bước 5: Khi click chuột phải vào thư mục sẽ có các chức năng:

- Move là di chuyển thư mục

- Copy là sao chép thư mục sang thư mục khác

- Rename là đổi tên thư mục

- Change permissions là phân quyền thư mục

- Delete là xóa thư mục

- Compress là nén thư mục

Một số vấn đề cần lưu ý khi quản lý file trên cPanel:

1. Không nên xóa các thư mục mặc định của hosting vì dễ dẫn đến lỗi không mong muốn khi website hoạt động.

2. Với Web Hosting của Z.com có chạy suphp nên phân quyền với folder là 755 và với file là 644, vì vậy nếu quý khách phân quyền sai dễ dẫn đến lỗi 500 hoặc các lỗi tiềm ẩn - Thông thường khi đưa dữ liệu lên đã có phân quyền mặc định và quý khách không cần phân quyền lại.

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi