Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng trên Android

Hỏi: Tôi đang sử dụng điện thoại di động hệ điều hành Android. Làm thế nào để cấu hình dịch vụ email tên miền của Z.com  trên thiết bị này ?
Trả lời: Để cài đặt dịch vụ email tên miền, trên các thiết bị hệ điều hành Android.Bạn làm theo hướng dẫn dưới đây.Bài viết được thực hiện và lấy ví dụ trên Smart Phone Samsung Galaxy chạy Android 4.x

Chú ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ email tên miền riêng của chúng tôi.

Giao diện Android tiếng Anh (English US):

Bước 1: Ở màn hình chính vào mục Settings   > Accounts and sync > Add account > Email.
Bước 2: ở phần Set up email điền địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn Next.

Bước 3: Chọn account type là IMAP account

Bước 4: Incoming server settings.
User name : điền địa chỉ email của bạn.Ví dụ tôi điền: contact@domain.
Password : điền mật khẩu địa chỉ Email của bạn.
IMAP Server : điền địa chỉ server IMAP của bạn.Ví dụ tôi điền: imap.domain.
Security type : chọn None.
Port : 143

Bước 5: Outgoing server settings

SMTP server: điền địa chỉ máy chủ SMTP của bạn. Ví dụ tôi điền: smtp.domain.
Security type: None.
Port: 587 hoặc 25.
- Đánh dấu vào mục Require sign-in.
User name: điền địa chỉ Email của bạn . Ví dụ tôi điền: contact@domain.
Password: mật khẩu địa chỉ Email của bạn.

Sau khi hoàn thành,thiết bị Android của bạn sẽ sử dụng được dịch vụ Email của chúng tôi ngay.

Chúc bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi