Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Hiện tại Kusanagi Hỗ trợ mặc định là PHP 7.2 bản mới nhất tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta cần cấu hình các bản php thấp hơn như 5.6 để chạy website thì chúng ta có thể cấu hình như sau

Login ssh vào vps kusanagi
Gõ lệnh kusanagi hhvm

Như vậy chúng ta đã cấu hình thành công cho kusanagi dùng php5.6

Để nâng lại về php 7.0 chúng ta dùng lệnh

kusanagi php7

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi