Nếu bạn chọn [Ổ đĩa] từ trình đơn bên trái, chi tiết các ổ đĩa bổ sung đang trong thời hạn hợp đồng sẽ được hiển thị.

disk1

Thêm ổ đĩa bổ sung

 

[1] Click vào [+ Ổ đĩa] ở phía bên phải để tiến hành thêm ổ đĩa bổ sung

disk2

[2] Chọn Khu vực, Tên máy chủ, Dung lượng

* Trường hợp tạo ổ đĩa từ save image, hãy chọn image đích từ [Sử dụng lưu hình ảnh]

disk3

Kết nối/ngắt kết nối đĩa

 

[1] Click vào thẻ tên của ổ đĩa đích từ danh sách ổ đĩa bổ sung

disk4

[2] Click vào biểu tượng cài đặt được hiển thị ở phía bên phải của [Điểm truy cập]

disk5

[3] Chọn VPS mà bạn muốn kết nối với ổ đĩa bổ sung và click vào [Lưu]

Nếu bạn muốn ngắt kết nối, hãy chọn [Chưa kết nối].

* Bạn không thể chọn một VPS đã kết nối với một đĩa khác.

disk6

 

Nhận được save image

 

[1] Click vào thẻ tên của ổ đĩa đích từ danh sách ổ đĩa bổ sung

disk4

[2] Click vào [Lưu hình ảnh] ở phía trên bên phải

disk7

[3] Nhập tên máy chủ và click vào [Lưu]

disk8

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi