Với chức năng lưu image, bạn có thể lưu [Ổ đĩa boot] hoặc [Ổ đĩa bổ sung] gắn với máy chủ ảo dưới dạng hình ảnh.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lưu image gắn liền với máy chủ ảo từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái và click vào [Tên máy chủ] của máy chủ đích từ [Danh sách Cloud VPS].

vps7

[2] Click vào biểu tượng [Dừng hoạt động].

im7

[3] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

im8

[4] Sau khi máy chủ Cloud VPS đã ngừng hoạt động, click vào biểu tượng [Lưu image].

im1

[5] Chọn nguồn để lưu và tên máy chủ sau đó click [Có].

im2

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi