Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình đăng nhập vào bảng điều khiển Z.com Cloud bằng xác thực 2 bước.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Truy cập vào trang đăng nhập của bảng điều khiển, nhập [Địa chỉ mail], [Mật khẩu], và click [Đăng nhập].

xt6

[2] Xác nhận bằng ứng dụng di động để tạo mã xác thực, nhập mã bao gồm 6 chữ số được hiển thị và click vào [Gửi đi].

xt7

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi