1. Up Source Code vào WordPress

Bạn click chọn site WordPress

1

Mục SFTP Account -> Chọn + Account để tạo 1 tài khoản sftp

2 3

Thông tin kết nối sftp đã tạo

4

Tiếp theo bạn dùng phần mềm FileZilla để kết nối theo ảnh sau:

5

Nếu bạn đã có sẵn source code, bạn chỉ cần lấy thư mục wp-content, kéo thả và up đè vào thư mục wp-content là được nhé!

6

2. Import database vào WordPress

Bạn chọn mục phpMyadmin

7

Bạn xóa database cũ đi, sau đó import lại database mới nhé! (Lưu ý tiền tố database phải là wp_)

8

9 10

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi